var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-31390745-1']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

【财务部】会计

时间:2012-12-05   来源:深圳市红岁茶业股份有限公司   浏览:
【字体大小:
岗位名称 会计
所需人数 1人
工作职责 1、执行股份公司会计准则,负责公司会计核算和财务分析工作;
2、执行公司财务制度有关规定,加强会计的监督职能,控制财务风险;
3、按时准确编制月度、年度财务报表及编制合并报表;
4、及时准确地进行纳税申报,办理其它涉税事宜;
5、定期组织公司财产清点工作,确保公司财产安全;
6、负责公司往来的管理工作,及时进行财务预警;
7、负责会计凭证、帐簿和报表的管理和归档;
8、完成经理交办的其他工作。
岗位要求
年龄、性别 男,35岁以上
学历 本科以上学历
外貌气质 形象好、气质佳、个性开朗
工作年限及经验 5年以上会计工作经验,精通成本核算及财务分析
所学专业 会计、审计或财务管理及相关专业
职业技能 会计师以上职称,有会计执业资格从业证书
其它 1、具备良好的学习能力、工作执行能力;
2、工作积极主动,认真细致,责任感强,具有良好的沟通能力、保密意识和团队精神。
document.getElementById("bdshell_js").src = "http://bdimg.share.baidu.com/static/js/shell_v2.js?cdnversion=" + Math.ceil(new Date()/3600000)

相关热词搜索:财务

var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3Fcad7f7109d5590dff5a1fea07be7cece' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));
var $_getid = function(){ return document.getElementById(arguments[0]); }; var btnFn = function( e ){ alert( e.target ); return false; }; $_getid('demoBtn6').onclick = function(){ easyDialog.open({ container : { header : '网站地图', content : '
' }, drag : true }); };